Νερό

E-mail Εκτύπωση
Από την πολυετή εμπειρία των εργαστηρίων μας στις αναλύσεις νερών έχουν προκύψει τα ακόλουθα "πακέτα" αναλύσεων που κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη χρήση του νερού. Η ομαδοποίηση των παραμέτρων έγινε με σκοπό τη διευκόλυνση του πελάτη και δεν είναι δεσμευτική.

Βασικό πακέτο χημικής ανάλυσης ποσίμου

  • pH                                                                                     
  • Αγωγιμότητα
  • Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (T.D.S.)
  • Σκληρότητες
  • Ανθρακικά (CO3-)
  • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
  • Αλκαλικότητα Φ
  • Αλκαλικότητα Η
  • Χλωριόντα (Cl-)
  • Νιτρικά (ΝΟ3-)
  • Νιτρώδη (ΝΟ2-)
  • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)   
  • Φωσφορικά (Ρ2Ο5)
  • Φθοριόντα (F-)
  • Θειικά (SO4-2)
  • Πυριτικά (SiO2)
  • Ασβέστιο (Ca)
  • Μαγνήσιο (Mg)
  • Κάλιο (Κ)
  • Νάτριο (Na)
  • Χαλκός (Cu)
  • Ψευδάργυρος (Zn)
  • Μαγγάνιο (Mn)
  • Σίδηρος (Fe)
  • Χλώριο (Cl2)

Βασικό πακέτο μικροβιολογικής ανάλυσης ποσίμου

  • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC                                                 
  • Enterococci
  • Coliforms
  • E. Coli
  • Clostridium perfringens
  • Pseudomonas aeruginosa

Πακέτο ποτιστικού νερού

  • pH                                                                                     
  • Αγωγιμότητα
  • Σκληρότητες
  • Θειικά (SO4-2)
  • Ανθρακικά (CO3-)
  • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
  • Χλωριόντα (Cl-)
  • Ασβέστιο (Ca)   
  • Μαγνήσιο (Mg)
  • Κάλιο (Κ)
  • Νάτριο (Na)
  • Χαλκός (Cu)
  • Ψευδάργυρος (Zn)
  • Μαγγάνιο (Mn)
  • Σίδηρος (Fe)
  • Βόριο (Β)

Πακέτο νερού πισίνας

  • pH                                                                                     
  • Χρώμα
  • Λίπη & Έλαια
  • Ολικές Φαινόλες
  • Ελεύθερο Χλώριο (Cl2)
  • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)   
  • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα στους 22oC και στους 36oC                                                 
  • Coliforms
  • E. Coli
  • Enterococci

Πακέτο νερού για παρασκευή σκυροδέματος

  • pH                                                                                     
  • Αλκαλικότητα Φ
  • Αλκαλικότητα Η
  • Θειικά (SO4-2)
  • Χλωριόντα (Cl-)
  • Ολικά Διαλελυμένα Στερεά (T.D.S.)
  • Οξειδωσιμότητα
  • Λίπη & Έλαια
  • Σάκχαρα

Πακέτο νερού που πρόκειται να υποστεί επεξεργασία αντίστροφης ώσμωσης

  • pH                                                                                     
  • Αμμωνιακά (ΝΗ4+)
  • Κάλιο (Κ)
  • Νάτριο (Na)
  • Μαγνήσιο (Mg)
  • Ασβέστιο (Ca)
  • Βάριο (Βa)
  • Στρόντιο (Sr)
  • Σίδηρος ολικός (Fe)
  • Μαγγάνιο (Mn)
  • Ανθρακικά (CO3-)
  • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)   
  • Νιτρικά (ΝΟ3-)
  • Χλωριόντα (Cl-)
  • Φθοριόντα (F-)
  • Θειικά (SO4-2)
  • Βόριο (Β)
  • Πυριτικά ολικά (SiO2)
  • Ολικός Οργανικός Άνθρακας (T.O.C.)
  • B.O.D.
  • C.O.D.
  • Θολερότητα
  • Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα
  • στους 22oC και στους 36oC                                                

Φυσικοχημικές παράμετροι

  • pH
  • Αγωγιμότητα
  • Σκληρότητα Ολική / Παροδική / Μόνιμη
  • Αλκαλικότητες Φ/Η
  • Θολότητα
  • Οξειδωσιμότητα
  • Καθιζάνοντα Στερεά
  • Αιωρούμενα Στερεά
  • Διαλελυμένα Στερεά
  • Πτητικά Στερεά @ 550oC

Μέταλλα

  • Κάλιο (Κ)
  • Νάτριο (Na)
  • Ασβέστιο (Ca)
  • Μαγνήσιο (Mg)
  • Λίθιο (Li)
  • Στρόντιο (Sr)

Ανιόντα

  • Ανθρακικά (CO3-2)
  • Όξινα ανθρακικά (HCO3-)
  • Χλωριούχα (Cl-)
  • Φθοριούχα (F-)
  • Βρωμιούχα (Br-)
  • Βρωμικά (BrO3-)
  • Θειικά (SO4-2)
  • Φωσφορικά (PO4-3)
  • Νιτρώδη (NO2-)
  • Νιτρικά (NO3-)
  • Αμμωνιακά (NH4+)
  • Πυριτικά (SiO2)

Βαρέα μέταλλα

  • Άργυρος (Ag)                                                                                 
  • Αργίλιο (Al)
  • Αρσενικό (As)
  • Βάριο (Βa)
  • Κάδμιο (Cd)
  • Χρώμιο ολικό (Crtot)
  • Χρώμιο εξασθενές (Cr+6)   
  • Κοβάλτιο (Co)
  • Νικέλιο (Ni)
  • Μόλυβδος (Pb)
  • Αντιμόνιο (Sb)
  • Σελήνιο (Se)
  • Υδράργυρος (Hg)
  • Στρόντιο (Sr)

Τοξικές Οργανικές Παράμετροι

  • Αλογονωμένοι διαλύτες – παράγωγα χλωρίωσης του νερού (8 ουσίες)                                                                               
  • Κατάλοιπα φυτοφαρμάκων (147 δραστικές ουσίες)
  • Πολυαρωματικοί Υδρογονάνθρακες – PAHs (5 ή 16 ουσίες)
  • Φαινόλες (7 ουσίες)
  • Πτητικές Αρωματικές Ενώσεις – ΒΤΕΧs (7 ουσίες)
  • PCBs & PCTs (19 ουσίες)
  • Ακρυλαμίδιο
  • Επιχλωρυδρίνη
  • Διοξίνες

Λοιπές Χημικές Παράμετροι

  • T.O.C.                                                                           
  • Ακεταλδεΰδη (εμφιαλωμένα σε φιάλες ΡΕΤ)
  • Ενώσεις δυσοσμίας νερού
  • (Off odor compounds – Trichloroanisole, geosmin, κ.α.)
  • Βρωμικά
  • Μέταλλα: Ti, V, Th, In, Ga, Li, Sr
  • Κυανιούχα
  • VOCs & SVOCs

Λοιπές Μικροβιολογικές Παράμετροι

  • Salmonella                                                                 
  • Legionella
 

Για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης χρησιμοποιούμε Cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Χρήσης Cookies